Начало За нас Услуги Специалисти Контакти

Още за нас

 

ГФО

 

Работа

Медицински център Евроздраве

МЦ Евроздраве АД изграден на законна основа като изцяло частно акционерно дружество. Акциите на Медицинския център не се листват на фондовата борса. Той е разположен на комуникативно място в центъра на град София (в близост на петте кьошета). Центърът има всички необходими разрешителни за дейност от Министерство на здравеопазването и има договор със Софийска здравно осигурителна каса. В медицинския център работят водещи специалисти – лекари и учени (доценти и професори) в следните специалности: неврология, УНГ, токсикология, очни болести, психиатрия, психология, вътрешни болести, хирургия, ортопедия и травматология, гастроентерология, кардиология, ревматология, алергология, имунология, нефрология, АГ, клинична лаборатория и микробиология. Центърът разполага със собствена модерна апаратура за извършване на високоспециализирани изследвания: кардиоехография, холтер, велергометрия, тестуване за алергия, безкръвно лечение на хемороиди, ехография на коремни органи, колоноскопско изследване на дебело черво, компютърно изследване на зрението, тестуване за наркотици и токсохимичен анализ, измерване на свободни радикали и стрес, доплерово изследване на съдове, ЕЕГ и ЕМГ.


Медицинският център осигурява бърза и качествена диагностика на заболяванията и извършване на високоспециализирани дейности – скенер , ядрено магнитен резонанс, хормонални, имунологични и др. изследвания. МЦ Евроздраве АД има договор със Здравната каса и осигурява възможността на пациентите си да се лекуват по клинични пътеки в клиниките на Военномедицинска Академия или друго болнично заведение при необходимост.


Към центъра работи служба по трудова медицина, която е лицензирана от Министерство на здравеопазването, лиценз №235-1/2006г. на МЗ.Тя осъществява оценка на риска на работните места, необходимите замервания на факторите на работната среда, обучение по здравословни и безопасни условия на труд и разработване на програми за укрепване на здравето и увеличаване на трудоспособността.


Медицинският център е подизпълнител на доброволен здравноосигурителен фонд на ДЗИ.

Нашата нова здравна мисия се основава на няколко изходни прицнипа:

1. Живеем във време, когато следва да се научим да използваме медицината преди всичко за преодоляване на онова, което би могло да се случи или е започнало да ни се случва;

2. Степента, в която Вие ползвате превантивната медицина и ранната диагностика, определя в решаваща степен Вашето здраве, трудоспособност и продължителност на живота;

3. Лечението на онова, което вече ни се е случило, е важно, но е резултат на това, което не сме могли да направим превантивно за себе си;

4. Ние със съвместни взаимоизгодни условия следва да смекчим здравните катаклизми на прехода, да минимизираме социалната цена на необходимата, но трудна организационна реформа на здравеопазването.

Предмет на дейност

 • Доболнична медицинска помощ
 • Ранна диагностика;
 • Лечение на заболяванията – амбулаторно и стационарно;
 • Комплексни профилактични прегледи с насоченост към рисковите групи, профилактични прегледи за остеопороза, рак на гърдата и други туморни заболявания, измерване ниво на стрес и антистрес програми;
 • Функционални изследвания;
 • Лична здравна консултация и издаване документи за временна нетрудоспособност;
 • Здравно-просветна информация;
 • Трудова медицина;
 • Рехабилитационни и SPA програми в балнеоложки центрове;
 • Специализиран въздушен медицински транспорт;
 • Лечение на наркомании и алкохолизъм.
 • © МЦ Евроздраве АД 2003-2018, всички права запазени
  Карта на сайта


  Сайтът е изработен от Motion уеб дизайн  Сайтът се хоства от Motion уеб хостинг