Начало За нас Услуги Специалисти Контакти

Други услуги

Трудова медицина

Комплексни програми

Лечение на наркомании

Трудова медицина

Според директивите на ЕС и сега действащите Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, наредби №3, 5, 7 и 14 всяко дружество ежегодно е задължено да провежда профилактични медицински прегледи на служителите си и дейности, свързани с трудовата медицина в зависимост от естеството на работа на съответното дружество.


Можете да получите повече информация за цените за обслужване от службата по трудова медицина.


МЦ Евроздраве обслужва и е обслужвал Електроразпределение столично АД, Титан цимент АД с.Златна панега, Българска роза – Карлово АД, Селект Дистилърс АД, Община Нови Искър, НЕК АД и др.С извършените от нас дейности по трудова медицина и изработената документация тези фирми се сертифицираха по ISO, GMP и други международни стандарти.В резултат на проведеното от нас целогодишно и болнично лечение и разширени профилактични прегледи заболеваемостта и болничните листи в тези дружества за 2 години е намаляла с 25%.Подобрено е физическото и психическото здраве на служителите, овладяни са острите и са стабилизирани хроничните заболявания, подобрено е качеството на живот и е увеличена трудоспособността.


Медицински център “Евроздраве” АД заедно със Служба по трудова медицина осъществява задължителното за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо:

Разработка на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа чрез:
 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица, вкл. “функционалното състояние”.
 • Изследване елементите на условията на труд: производствен микроклимат, осветление, шум и вибрации, прах, токсични вещества, физиологични фактори на работната среда, организация на режим на труд, ергономична оценка и др.
 • Изработване на карти за оценка на условията на труд на работното място.
 • Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда, избор на средства за лична и колективна защита, трудово натоварване на заболелите служители.
 • Разработване на програми за намаляване и отстраняване на риска.
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършената работа:
 • Провеждане, текущо през годината, на предварителни и периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията на нормативните документи, анализ и адекватни препоръки.
 • Оформяне на Досиетата за здравното състояние на работниците и служителите и за състоянието на работната среда и трудовия процес.
 • Изготвяне на заключение за годността на служителите при изпълнение на даден вид работа и при прекратяване на трудовите взаимоотношения, превенция на професионално – обусловената заболеваемост и трудовия травматизъм.
 • Изготвяне на ежегодни обобщени анализи за здравното състояние на служителите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на.
 • - Резултатите от извършване на профилактичните прегледи и изследвания, вкл. задължителните при наличие на професионални рискови фактори.

  - Показателите на временна нетрудоспособност, с оформяне на групите от често и дълго боледували лица /ЧДБЛ/ като носители на социално – значимата заболеваемост в дадения обект.

  - Показатели на трайна нетрудоспособност по трудово причинна връзка, профилактика на инвалидизирането в труда.

  - Професионалната заболеваемост и свързаните с труда заболявания, промоция на здравето на работното място.

  - Трудовия травматизъм, промоция на безопасността на работното място.

  Обучение на ръководния персонал, служителите и представителите в комитетите и групите по условия на труд по правилата за опазване на здравето и безопасността на работа:

  Методична помощ за усъвършенстване на фирмената документация по проблема според изискванията на нормативните документи.

  © МЦ Евроздраве АД 2003-2018, всички права запазени
  Карта на сайта


  Сайтът е изработен от Motion уеб дизайн  Сайтът се хоства от Motion уеб хостинг