Начало За нас Услуги Специалисти Контакти

Други услуги

Трудова медицина

Комплексни програми

Лечение на наркомании

Оферта за трудова медицина

МЦ "Евроздраве" АД е разположен на комуникативно място в Центъра на гр. София. В медицинския център работят водещи специалисти – лекари и учени (доценти и професори) в следните специалности: неврология, УНГ, токсикология, очни болести, психиатрия, психология, вътрешни болести, хирургия, ортопедия и травматология, гастроентерология, кардиология, ревматология, алергология, имунология, нефрология, АГ, клинична лаборатория и микробиология. Центърът разполага със собствена модерна апаратура за извършване на високоспециализирани изследвания: кардиоехография, холтер, велергометрия, тестуване за алергия, безкръвно лечение на хемороиди, ехография на коремни органи, колоноскопско изследване на дебело черво, компютърно изследване на зрението, тестуване за наркотици и токсохимичен анализ, измерване на свободни радикали и стрес, доплерово изследване на съдове, ЕЕГ и ЕМГ.


Медицинският център осигурява бърза диагностика на заболяванията и извършване на високоспециализирани дейности – скенер и ядреномагнитен резонанс, хормонални, имунологични и др. изследвания. МЦ Евроздраве АД има договор със Здравната каса и осигурява възможността на пациентите си да се лекуват по клинични пътеки в клиниките на Военномедицинска Академия.


Към центъра работи служба по трудова медицина, която е лицензирана от Министерството на здравеопазването. Тя осъществява оценка на риска на работните места и необходимите замервания на факторите на работната среда, обучение по здравословни и безопасни условия на труд и разработване на програми за укрепване на здравето и увеличаване на трудоспособността.


Според директивите на ЕС и сега действащите Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), наредби № 3,5,7 и 14 всяко дружество ежегодно е задължено да провежда профилактични медицински прегледи на служителите си и дейности, свързани с трудовата медицина в зависимост от естеството на работа на съответното дружество.


МЦ Евроздраве ви предлага следните цени за съответни дейности:

І-во ниво – задължителни медицински дейности съгласно действащото законодателство:

 • Трудова медицина (замерване на фактори на работна среда и оценка на риска) - 43лв. на 1 служител за 1 година.
 • Задължителни медицински профилактични прегледи и изследвания: прегледи от лекар вътрешни болести, ЕКГ, невролог, хирург, кръвна картина – 11 показателя, изследване на урина – цена 30 лв. на 1 служител за 1 година. Към този пакет Ви предлагаме безплатно биохимични показатели на кръвта.

 • Тези видове профилактични прегледи и изследвания, както и трудова медицина (оценка на риска и замерване фактори на работна среда) са задължителни по ЗЗБУТ.

  ІІ-ро ниво – разширени медицински дейности:

 • Трудова медицина (замерване на фактори на работна среда и оценка на риска) - 43 лв. на 1 служител за 1 година.
 • Разширени медицински профилактични прегледи и изследвания: прегледи от лекари специалисти вътрешни болести, очен, ушен, невролог и хирург, ЕКГ, кръвна картина 11 показателя, изследване на урина – цена 62 лв. на 1 служител за 1 година. Към този пакет Ви предлагаме безплатно компютърно изследване на зрението /авторефрактометрия/ и ултразвуково изследване на коремни органи (УЗД).
 • Изготвяне на заключение за годността на служителите при изпълнение на даден вид работа и при прекратяване на трудовите взаимоотношения, превенция на професионално – обусловената заболеваемост и трудовия травматизъм.

 • По желание на работодателя може да се извърши І-во или ІІ-ро ниво на здравно обслужване.

  Профилактичните прегледи могат да се провеждат на място във Вашата фирма (без авторефрактометрия) или на територията на МЦ Евроздраве, като дневния капацитет е 40 човека. Предимството на разширените профилактични прегледи пред задължителните е, че се получава бърза цялостна обективна оценка на здравния статус на служителите и възможност за превантивни диагностични и лечебни мерки с цел предотвратяване на развитие на тежки заболявания и усложнения.

  ІІІ-то ниво – абонаментно целогодишно амбулаторно и болнично лечение:

 • Това ниво може да се извърши допълнително към І-во или ІІ-ро ниво. Подходящо е за Висшия мениджърски състав, както и за всички служители. Големи фирми като Зл. Панега Титан цимент и Електроразпределение столично АД дават на служителите си възможност и средства да се лекуват и по ІІІ-то ниво. Изборът на това ниво дава допълнителна мотивация на служителите Ви за повишаване качеството на работата и повишаването на самочувствието им, че работят за Вас.
 • Включва доболнична медицинска помощ от всички видове специалисти и необходимите клинични лабораторни и инструментални изследвания приоритетно за вашите служители без направление от личен лекар, болнично лечение в клиниките на ВМА София или други здравни заведения за заболяванията по клинична пътека, приоритетно без записване.

 • Цена: 30 лв. на 1 служител на 1 месец.


  В тази цена не се включват високоспециализираните дейности и консумативи за тях, предоперативно, интраоперативно и следоперативно наблюдение и стационарно лечение за заболяванията, за които няма клинични пътеки. В тези случаи МЦ Евроздраве осигурява бързо и ефективно извършване на тези дейности, след допълнително договаряне, индивидуално за всеки случай на цените на здравните услуги.

  ІV-то ниво – провеждане на диагностично оздравителни програми:

  Провеждане на диагностично оздравителни програми за измерване на ниво на оксидативен стрес и антистрес програми, профилактика на туморни заболявания, чрез изследване на туморни маркери, рехабилитационни и SPA програми в балнеологични центрове на море и планина, осигуряване на въздушен специализиран транспорт при злополуки, здравно обслужване на семействата Ви. Това ниво е подходящо за Ръководния състав на фирмата Ви. Цените са по допълнително договаряне, индивидуално в зависимост от услугите.


  МЦ Евроздраве обслужва и е обслужвал Електроразпределение столично АД, Титан цимент АД с. Златна Панега, Българска роза – Карлово АД, Селект Дистилъри АД, Община Нови Искър, НЕК АД и др. С извършените от нас дейности по трудова медицина и изработената документация тези фирми се сертифицираха по ISO, GMP и други международни стандарти. В резултат на проведеното от нас целогодишно и болнично лечение и разширени профилактични прегледи заболеваемостта и болничните листи в тези дружества за 2 години е намаляла с 25%. Подобрено е физическото и психическото здраве на служителите, овладени са острите и са стабилизирани хроничните заболявания, подобрено е качеството на живот и е увеличена трудоспособността.

  © МЦ Евроздраве АД 2003-2018, всички права запазени
  Карта на сайта


  Сайтът е изработен от Motion уеб дизайн  Сайтът се хоства от Motion уеб хостинг